Firma Route 66 Grill S. C. realizuje projekt pn. “Let it smoke” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Celem projektu nr POIR.03.03.03-30-0003/20  jest zwiększenie rozpoznawalności i skali działalności polskiej marki ROUTE 66 GRILL poprzez wprowadzenie jej na 5 rynków zagranicznych, w tym 3 perspektywiczne. Udział w projekcie pozwala promować polską gospodarkę, a ROUTE 66 GRILL S.C. zakłada zwiększenie liczby kontrahentów i zwiększenie poziomu obrotów z zagranicą do poziomu zakładanych wskaźników projektowych w okresie do 31.03.2022 r.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2020 do 31.03.2022.

Dane kontaktowe:
ROUTE 66 GRILL S.C.
UL. ZBOŻOWA 2 
62-001 GOLĘCZEWO

Współpraca
W przypadku zapytań o współpracę B2B/B2C oraz sprzedaż, pytania prosimy kierować na adres e-mail: pl.route66@wp.pl.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.